Samstag, 12. Dezember 1908

Aufenthaltsorte

Wien

Gedruckte Briefwechsel

Peter Nansen an Arthur Schnitzler, 12.12.1908

  • Quelle: Peter Nansen - Arthur Schnitzler: Ein Briefwechsel zweier Geistsverwandter. Hg. Karin Bang. In: Småskrifter fra CØNK, Nr. 9, 2005, S. 1-60.