Donnerstag, 20. Februar 1902

Aufenthaltsorte

  • Mödling

  • Gedruckte Briefwechsel

    Peter Nansen an Arthur Schnitzler, 20.2.1902

  • Quelle: Peter Nansen - Arthur Schnitzler: Ein Briefwechsel zweier Geistsverwandter. Hg. Karin Bang. In: Småskrifter fra CØNK, Nr. 9, 2005, S. 1-60.